Velkommen

Hyldekærparkens private pasningsordning

v/Carina Juul.

Et alternativ til institution.

Velkommen til Pelle som starter d. 1/8-2021

Her er der tid og fokus på:

Ro, nærvær og omsorg.

Trivsel, tryghed og udvikling.

Udeliv og gåture.

Motorik og sprog.

Medbestemmelse og indflydelse.

Motoriske- og sproglige udfordringer tilpasses barnes evner og alder.